Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Elikötüoğlu Ailesi Nerede Yaşıyor?

Sonuçlar
Ailemiz Hakkında

ELİKÖTÜOĞLU AİLESİ

 

Oğuz Türklerinin 24 Boyundan biri olan Kayı Boyu, Ertuğrul Gazi önderliğinde 13.yy’da Söğüt ve Domaniç bölgesine yerleşmiştir. Daha sonraları Orhan Gazi döneminde yerleşik hayata tam anlamıyla geçmeyen Kayı obasına bağlı Karakeçili, Sarıkeçili ve Haytalar gibi gruplar kısım kısım güneye yani Isparta, Burdur, Antalya taraflarına gönderilerek kendilerine belirli yaylak ve kışlaklar tahsis edilmiştir.

 

1490’lı yıllarda Anamas dağı yaylasında tespit edilen, Karakeçili Aşireti’nin Softalı Oymağı’na mensup Elikötüoğlu Kabilesi, kışları Serik bölgesinde, yazları ise Isparta ve Burdur bölgesinde yayla yaylamaktaydı.

 

Elikötüoğlu lakabının içerisinde tanımlı “El” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Ailenin dönemin önde gelenlerinin Osmanlı Vergi sistemi içerisinde “Kethüda”makamında bulunması ve bulundukları yörede devlet adına vergi toplamasından dolayı, yörenin yörük obaları tarafından “bunların eline düşmeyin” anlamında verilmiştir.

 

Padişah II.Beyazıt döneminde Batı Anadolu’da görülen Elikötüoğlu Kabilesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1520 Yılı kayıtlarında Eyalet-i Rum Sivas Sancağında kayıtlara “Elikötülü Kışlağı” adı altında 31 çadırlık bir oba olarak geçmiştir.

 

16.yy sonunda tekrar Batı anadoluya göçen Elikötüoğlu Kabilesi bölgede baş gösteren Türkmen isyanları sonucunda 1725 Yılında başların Elikötüzade Abdülkadir Kethüda ile Serik Kışlağından Anadoluya dağılmıştır.   80 çadırla yola çıkan Elikötüoğlu Kabilesi yolgüzergâhı boyunca çeşitli yerlere uğramıştır. Bu mevkiler sırasıyla, Ankara ElmadağKırıkkale KarakeçiliYozgat AkdağmadeniTokat Artova ve Sivas’tır. 1798 yılında Sivas’a gelen Kabile, zaman içerisinde farklı yan dallara ayrılmasıyla ortaya çıkan yeni lakaplar ile kayıtlara geçmesinden dolayı bugün sadece Elikötüzade Ahmet Oğlu Bekir (D.T:1730) adlı büyüğünün nesli resmi kayıtlarda tespit edilebilmiştir.

 

AİLENİN BİLİNEN KOLLARI

 

1-Kangal Kolu


a-) Etyemez Köyü Grubu
Elikötüzade Bekir Oğlu Ahmet’in (D.T:1778) oğullarından; Abdurrahman (1819)’ın oğullarının, Bekir (1822) ve Ömer Osman (1825)’ın da bazı oğullarının yerleştiği köydür.

b-) Turnalı Köyü Grubu

Elikötüzade Bekir Oğlu Ahmet’in (D.T:1778) oğullarından; Bekir (1822) ve Ömer Osman (1825)’ın da bazı oğullarının yerleştiği köydür.

c-) Akçamağara Köyü Grubu

Elikötüzade Bekir Oğlu Bekir’in  (D.T:1784) Halil (1824) adlı oğlunun yerleştiği köydür.

2-) Altınyayla Kolu

Elikötüzade Bekir Oğlu Hasan'ın (D.T:1773), oğulları Halil (1801), Hanifi (1803), Himmet (1805) ve Gafur (1808) ile Altınyayla İlçesi Doğupınar köyüne yerleşmiştir.

3-) Şarkışla Kolu

Elikötüzade Bekir Oğlu Bekir’in  (D.T:1784) oğlu Halil (1824)’in Ebubekir adlı oğlu Şarkışla Gürçayır Kasabasına yerleşmiştir.